5 października 2021 r. w siedzibie Komendy Głównej OHP na zaproszenie p.o. Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Piotra Modzelewskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP reprezentowanego przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZP OHP Mariana Nowakowskiego, komendanta Hufca Pracy w Krośnie i przewodniczącego Podkarpackiego OW OZZP OHP przy WK OHP w Rzeszowie, wiceprzewodniczącego OZZP OHP Emila Stachyraka oraz dyrektora CEiPM w Koszalinie członkinię Zarządu OZZP OHP i przewodniczącą zachodniopomorskiej organizacji wojewódzkiej OZZP OHP przy WK OHP w Szczecinie Roksanę Zalegę.

Podczas spotkania Komendant Modzelewski przedstawił kwestię bieżącej oraz perspektywicznej działalności instytucji, prac legislacyjnych dotyczących funkcjonowania OHP, sprawy finansowe dotyczące wynagrodzeń pracowników oraz systemu motywacji, a także inwestycji oraz bazy edukacyjno-wychowawczej i opiekuńczej OHP. Główną sprawą omówioną podczas spotkania była kwestia dotycząca wynagrodzenia kadry OHP i poprawa sytuacji płacowej pracowników naszej instytucji. W tym zakresie we wrześniu decyzją p.o. Komendanta Głównego OHP do wszystkich WK, CKiW i OSZ przekazane zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na nagrody za realizację zadań w I półroczu 2021 roku. Ponadto dzięki podjętym i prowadzonym obecnie przez p.o. Komendanta Głównego OHP działaniom stabilizującym sytuację OHP, przekładającym się na osobiste, życzliwe zaangażowanie w ten proces Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok z 28 września br. dla Ochotniczych Hufców Pracy zapisane zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w wysokości ok. 18 mln zł. Środki te jeśli zostaną zachowane na dalszych etapach prac nad ustawą budżetową na 2022 rok, pozwolą na przeprowadzenie w przyszłym roku regulacji wynagrodzeń dla wszystkich pracowników OHP. Oprócz powyższego Pan Komendant czyni starania o przyznanie OHP dodatkowych środków na podwyżki wynagrodzeń dedykowane dla kadry opiekuńczo-wychowawczej. Pozwoliłoby to na podniesienie płacy zasadniczej tej grupy pracowników o nawet kilkaset złotych. Kolejnym działaniem zmierzającym do poprawy sytuacji w sferze wynagrodzeń są przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok przyjętym przez Radę Ministrów dodatki motywacyjne w wysokości ok. 9 mln zł. Ponadto w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok oprócz dodatkowych środków na wynagrodzenia zostały wprowadzone przez p.o. Komendanta Głównego OHP przy akceptacji Pani Minister Marleny Maląg zapisy dotyczące dodatkowych środków dla OHP z przeznaczeniem na najpotrzebniejsze inwestycje, remonty oraz na zakup nowego i wymianę starego wyposażenia w jednostkach.

Spotkanie ze ZZ 2Przewodniczący Związku przedstawił problemy dotyczące spraw pracowniczych zgłaszanych do Związku przez jednostki organizacyjne OHP z terenu kraju. Zgłosił również kwestie wymagające, w odczuciu Związku, interwencji Komendanta Głównego OHP i zadeklarował otwartość na współpracę. Innym tematem podjętym przez przedstawicieli Zarządu Związku były kwestie dotyczące standardów działalności OHP. Od 1 września 2021 r. został wdrożony po konsultacjach z wojewódzkimi komendami oraz centrami kształcenia i wychowania, a także związkami zawodowymi „Proces wsparcia młodzieży OHP. Standard wychowania” i obecnie jest on realizowany. Dokument określa zakres i sposób realizacji zadań w zakresie wychowania i opieki. Począwszy od początku bieżącego roku szkolnego weszły również w życie nowe wzory dokumentów dotyczących działalności jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP. Aktualnie w przygotowaniu jest standard funkcjonowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz standard procesu kształcenia i przygotowania zawodowego, które będą przygotowywane w Komendzie Głównej OHP i Związek zadeklarował swe zaangażowanie w prace nad nimi. Pan Komendant zadeklarował również, iż wszystkie związki zawodowe funkcjonujące w OHP traktuje jako ważnego partnera w dialogu instytucjonalnym i będzie kontynuowana współpraca w zakresie kwestii pozostających w ustawowych kompetencjach związków zawodowych. Pan Marian Nowakowski zgłosił także kwestię kierowania niektórymi jednostkami organizacyjnymi OHP przez osoby, które mogą posiadać znamiona naruszania praw pracowniczych.

Na zakończenie podkreślono, że zmiany zachodzące w instytucji będą miały charakter ewolucyjny, stosownie do rozwoju aktualnych standardów. Podczas spotkania zarówno Pan Komendant, jak i przedstawiciele strony związkowej zadeklarowali wolę wzajemnej współpracy i wsparcia na rzecz budowania OHP, jako nowoczesnej instytucji rynku pracy odpowiadającej na aktualne potrzeby młodzieży.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.